Gospodarka, Przemysł

Jak przeprowadzić dostosowanie do wymagań minimalnych maszyn w zakładzie pracy?

Bezpieczeństwo procesów jest kluczowe dla zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy. W tym celu prowadzi się dostosowanie do wymagań minimalnych.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 roku Nr 178, poz. 1745) zakłady pracy mają obowiązek przeprowadzenia procesu określanego jako dostosowanie do wymagań minimalnych maszyn.

Obowiązek ten dotyczy w szczególności maszyn, urządzeń, narzędzi oraz instalacji wykorzystywanych przez pracowników podczas pracy, które zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 roku.

Czym jest dostosowanie do wymagań minimalnych?

Wyposażenie stosowane w zakładach pracy może być dla pracowników niebezpieczne, czyli może powodować ryzyko związane z wypadkami przy pracy. Taki problem dotyczy przede wszystkim starszego wyposażenia, które projektowane i produkowane było w czasach, gdy obowiązywały inne normy BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby wykorzystać maszyny, urządzenia, narzędzia oraz instalacje, które nie spełniają obecnych minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prowadzi się dostosowanie do wymagań minimalnych. Jest to proces polegający na wprowadzeniu zmian w wyposażeniu, by mogło ono spełnić obecnie obowiązujące normy.

W zależności od rodzaju wyposażenia stosowanego w zakładzie pracy dostosowanie do wymagań minimalnych może obejmować różne czynności. Zazwyczaj obejmuje ono niewielkie modyfikacje, lecz zdarza się, że konieczne jest przeprowadzenie bardziej złożonych prac.

Przykładowe czynności prowadzone w ramach dostosowania do wymagań minimalnych maszyn:

  • właściwe usytuowanie maszyny
  • wprowadzenie zmian w układzie sterowania
  • odpowiednie oznakowani elementów sterowniczych
  • zamontowanie dodatkowych urządzeń awaryjnych
  • instalacja osłon, blokad
  • wymiana komponentów na inne

Dostosowanie do wymagań minimalnych – przebieg procesu

Aby dostosowanie do wymagań minimalnych mogło być wykonane prawidłowo, proces ten prowadzony jest w następujących po sobie etapach.

Kompleksowe dostosowanie do wymagań minimalnych  – wybór sprawdzonej firmy wykonującej usługi zapewnia optymalne efekty.

  1. Weryfikacja stanu technicznego wyposażenia

Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie stanu technicznego maszyn i innych urządzeń stosowanych w zakładzie pracy, aby w określić, jak powinno odbyć się dostosowanie do wymagań minimalnych do aktualnie obowiązujących przepisów.

  1. Przygotowanie projektu zmian

Na podstawie weryfikacji stan technicznego wykonuje się projekt, który służy do wprowadzenia zmiany. Wraz z projektem przygotowuje się również kosztorys prac.

  1. Wdrożenie zmian

Następnym krokiem jest wdrożenie zmian, czyli dostosowanie do wymagań minimalnych. Na tym etapie realizuje się konkretne czynności związane z dostosowaniem urządzeń, na przykład montaż elementów, oznakowanie.

  1. Przygotowanie dokumentacji

Po zakończeniu prac montażowych wykonuje się odpowiednią dokumentację, która ma na celu poświadczyć wykonane prace. Wystawia się również oświadczenie o zgodności wyposażenia z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Aby starsze wyposażenie stosowane w zakładzie mogło zapewnić bezpieczną pracę, konieczne jest dostosowanie do wymagań minimalnych BHP. Usługi tego typu świadczy obecnie wiele firm, które indywidualnie dobierają i montują właściwe rozwiązania wspierające bezpieczną pracę na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 57 = 58